הצהרת הון

מהי הצהרת הון למס הכנסה 

הצהרת הון הינה דיווח לרשות המיסים אודות נכסים והתחיבויות שיש לנישום יחיד נכון לתאריך ספציפי. רשות המיסים מעבירה דרישה זאת בדרך כלל אחת לשלוש-חמש שנים בממוצע, לנישומים שהקימו עסק (עוסק מורשה/פטור, חברה בע"מ, שותפות)מטרת הצהרת הון:הצהרת הון הינה כלי למעקב אחר הגידול בנכסי הנישום, והערכה האם ההכנסות עליהן דיווח לרשות המיסים לאורך השנים, מספיקות למימון רכישתם (נכסי מקרקעין, מכוניות, תכשיטים, ריהוט, השקעות בחברות פרטיות, השקעות במניות הנסחרות בבורסה וכל רכוש אחר בר קיימא).
מוענקים לנישום 120 יום להגשת הצהרתו. במידה ולא הגיש וגם לא קבל אורכה, יחויב בקנסות. תיתכן גם חשיפה לתביעה פלילית. רשות המיסים מפעילה הליכים פליליים לעיתים נדירות, ובמקרים חריגים, בהם באופן מכוון ועיקבי הנישום מסרב לשתף פעולה.

כיצד רשות המיסים מנתחת את הגידול בנכסי הנישום:מבקר מס הכנסה אוסף נתונים אודות הכנסות הנישום בתקופה שבין שתי הצהרות ההון. נתונים אלה מופיעים בדוחות המס שמוגשים אחת לשנה. הכנסות הנישום אמורות לממן הוצאות מחיה שוטפות, מתנות, נסיעות לחו"ל, תשלומי מיסים, אחזקת רכב, וגם רכישת נכסים ברי קימא. במידה וההכנסות המדווחות אינן מספיקות למימון רמת החיים הנוכחית, פקיד השומה מייחס לו הכנסות נוספות, עליהן לא דיווח לרשויות מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.מדיניות בתי משפט בענין גידול לא מוסבר בנכסי הנישום:הגישה הרווחת כיום בבתי המשפט בישראל הינה ליחס את ההכנסות הנוספות (שלא דווחו) לשנות מס בהן לא חלה עדין התישנות על חובות הנישום. ולכן הוא צפוי לקבל דרישה לתוספת תשלומי מס לרשויות מע"מ, ביטוח לאומי ומס הכנסה. ובנוסף יוטלו עליו קנסות וריבית על המס המשולם באיחור.

 כיצד נישומים מתגוננים מול דרישות מס הכנסה לתוספת תשלומי מס:

טענה שכיחה של נישומים הינה שקבלו מתנות או הלוואות מקרובי משפחתה לרכישת נכסים ומימון הוצאות שוטפות. בתי המשפט נוטים לדחות הסברים אלה אם אינם מגובים בראיות מוצקות. ובמקרים אלה נטל ההוכחה מוטל על כתפי הנישום.בתי המשפט דחו טענות בדבר העברות כספים ממדינות אוייב, אם לא גובו בעדויות ומסמכים מהימנים. עדויות בלבד לא מספקות את בתי המשפט. הם דורשים אסמכתאות מוצקות בכתב, שאינן מותירות ספק בקשר למהימנות טענות הנישום אודות המקורות לרכישת נכסיו.חשוב מאוד לשמור מסמכים המוכיחים את טענות הנישום בדבר קבלת מתנות או הלוואות. מסמכים אמינים יכולים לחרוץ את גורל הנישום לטובה.רשות המיסים משתמשת בטבלאות סטאטיסטיות להערכת הוצאות הנישום למחיה שוטפת. טבלאות אלה אינן סוף פסוק. ניתן לתקוף אותן, ולערוך בהן שינויים והתאמות שיסיעו לנישום.בתי המשפט בישראל נדרשו ונדרשים להכריע במקרים רבים, בהם מוטלים על הנישום חבויות מס נוספות, בעקבות בדיקת הצהרות ההון שלו ע"י רשות המיסים. עשרות פסקי דין נכתבו בנושא זה.תפקידה של רשות המיסים הינו גביית מיסים, ולכן נטייתה הטבעית להתיחס לנישום באופן דקדקני.

הדרישות לתשלומי מס נוספים בעקבות בדיקת הצהרת הון, הינן כבדות מאוד למרבית הנישומים. אזרחים רבים עלולים לאבד את נכסיהם, להקלע למשבר נזילות חריף או אף להכריז על פשיטת רגל בעקבות חובות מס כבדים המוטלים עליהם באופן מפתיע.

 טיפים להתמודדות עם דרישה להגשת הצהרת הון:

חשוב מאוד להתיחס לדרישה ה"תמימה" להגשת הצהרת הון באופן זהיר.יש לערוך מראש השוואה בין הצהרת ההון המוגשת לזאת שהוגשה לפני מספר שנים.התכוננו מראש לשאלות שאתם עלולים להישאל בעקבות בדיקת הצהרת ההון שלכם ע"י פקיד שומה.תעדו קבלת מתנות והלוואות במסמכים מקוריים ומשכנעים. ובפרט כשמדובר בכספים שקבלתם מקרובי משפחה.אלי יעקבי רואה חשבון יסייע לכם בהגשת הצהרת הון שתעמוד בהצלחה מולשאלות ובדיקות מס הכנסה.