התנתקות ממעגל המס האמריקאי

אזרחי ארה"ב או בעלי גרין קארד שנים רבות המעונינים לוותר על מעמדם, דהינו: ויתור על אזרחות או גרין קארד, חיבים למלא את חובותיהם כלפי רשות המיסים האמריקאית, לפני שיגשו לשגרירות הקרובה למקום מגוריהם, ויצהירו על רצונם להתנתק מארה"ב. כרטיס גרין קארד ניתן למהגרים שנמצאים במסלול קבלת אזרחות אמריקאית. האמור כאן מתיחס גם לבעלי כרטיס גרין קארד שהפסיקו להתגורר בארה"ב שנים רבות, והפסידו את זכותם להגיש בקשה לקבלת אזרחות. "חטאם" היחיד הינו החזקת כרטיס גרין קארד.

בישראל מתגוררים אזרחים אמריקאים או בעלי גרין קארד,שאין בכוונתם לחזור להתגורר בארה"ב. חלקם היו מעדיפים לוותר על אזרחותם. אזרחות אמריקאית (או החזקת גרין קארד) משמעותה בהקשר לדיני המס בארה"ב, חובה להגיש דוחות מס גם אם אינך מתגורר בארה"ב. רבים מאזרחי ארה"ב המתגוררים בישראל, מוצאים עצמם עם חיובי מס נוסף על אלה המושתים עליהם בישראל. גם עצמאים מהעשירון התחתון בישראל עלולים למצוא עצמם משלמים מס הכנסה אמריקאי. האמנה בין ארה"ב וישראל למניעת מיסי כפל עדין לא פותרת את הבעיה במלואה.

קיימת תפיסה אינטאיטיבית שאם אחזיר את הדרכון האמריקאי או כרטיס גרין קארד לשגרירות האמריקאית במקום מגורי ("התנתקות"), אצא אוטומטית מממעגל המיסוי האמריקאי. זאת תפיסה שגויה. חוק המס האמריקאי משית "מס יציאה" במקרים אלה. גישת המיסוי האמריקאית רואה בהתנתקות אירוע מס. ביום ההתנתקות, מתיחסים אליך כאילו מכרת את כל נכסיך, למרות שבפועל לא נמכר דבר.

מומלץ לפנות ל"אלי יעקבי רואה חשבון" על מנת למנוע תשלום מס יציאה או לפחות להפחיתו למינימום. במקרים רבים הדבר אפשרי. חשוב לטפל בעניני המיסוי קודם לויתור על האזרחות. נישומים אמידים עלולים למצוא עצמם משלמים כספים רבים כמס יציאה, במידה ולא תכננו את צעדיהם מראש. כל נישום חייב להגיש דוחות מס ולמלא טפסים נוספים לרשות המס האמרקאית, גם אם שיעור מס היציאה החל עליו הינו אפס.

אזרחי ארה"ב המתגוררים בישראל, שלא הגישו דוחות מס שנים רבות, יכולים לצטרף להליך גילוי מרצון, המתואר באתר זה (ראה לשונית "גילוי מרצון"). לגבי מרבית הנישומים המתגוררים בישראל קיים הליך גילוי מרצון ללא קנסות. באם התקבלתם למסלול גילוי מרצון ללא קנסות, זה יסייע לכם מאוד להתנתק ממעגל המס האמריקאיפנו ל"אלי יעקבי רואה חשבון" על מנת לסייע לכם להתקבל למסלול זה.

רשות המס האמריקאית מדגישה בהוראות הביצוע שפרסמה, שויתור על אזרחות או גרין קארד, לא גורר ניתוק אוטומטי ממעגל המס האמריקאי. יש להגיש דוחות מס ולמלא דוחות אינפורמטיביים נוספים, כתנאי להתנתקות במישור המס.

אם בכוונתך לוותר על אזרחותך או על כרטיס הגרין קארד שברשותך, פנה ל"אלי יעקבי רואה חשבון" על מנת לבנות תוכנית התנתקות מסודרת, ללא חיוב במס כלשהו או לפחות חיוב מינימאלי, שניתן יהיה לדחותו לשנים ארוכות, עד למכירה בפועל של נכסיך.

 3