עידכוני חקיקה בישראל

עידכוני סכומים

חברות

מס חברות: 24%, מס על משיכת דיבידנד-25%-30% תלוי בשיעור האחזקה במניות החברה

עצמאים
במידה ומחזור העיסקאות בשנת 2021 היה מעל כ- 99,000 ש"ח, יצא מהגדרת עוסק פטור, ויחויב בהגשת דוחות
מע"מ תקופתיים

מס רווח הון
תקרת המס-25%

מס שבח מקרקעין-
תקרת המס במרבית המקרים הינה 25%
  הפרשות לפנסיה
 מעסיק- 12.25% (מיזה 6% לקרן פיצויים על שם העובד), ועובד- 5.75%

חידושי חקיקה לעצמאים

החל מ-1/1/2017 מרבית העצמאים חייבים לפתוח תוכנית חסכון לפנסיה. אחרת יקנסו.  עצמאי שהכנסתו בטווח שכר המינימום יפריש 4.45% מהכנסתו לחסכון פנסיוני. הכנסות מעבר לשכר מינימום יחויבו בהפרשה בשיעור 12.55%. במצב אבטלה, ניתן למשוך חלק מהחיסכון לפנסיה כדמי אבטלה. לפרטים נוספים פנו לאלי יעקבי רואה חשבון


חידושי חקיקה לחברות

משיכת כספים מחברה על ידי בעלי המניות

ידועה התופעה שבעלי מניות בחברות פרטיות מושכים כספים מהחברה , המוגדרים כ"הלוואה ללא ריבית", או רוכשים נכסים על שם החברה ומשתמשים בהם
ללא תשלום תמורה, או "שמשלמים" תמורה נמוכה משמעותית ממחיר השוק-כגון: דירות מגורים, דירות נופש, יאכטות, חפצי אמנות יקרים. מס הכנסה נהג לסווג משיכות אלה, במידה והיו בסכומים גבוהים מאוד, כהכנסה של בעלי המניות ולחייבם במס. בעלי מניות נהגו לערער בבתי המשפט על קביעות אלה, ובמרבית המקרים מס הכנסה זכה. החל מה-1/1/2017 הופסקה "חגיגה" זאת באמצעות חקיקה ספציפית המתייחסת לאירועים אלה. המחוקק העניק לבעלי המניות שנת חסד להתארגנות, לפני שיחויבו לשלם מכיסם כספים רבים לקופת האוצר. משרדנו יסייע לכם לצמצום הנזקים הכספיים לבעלי המניות ,הנובעים
מחקיקה זאת. המידע שניתן הינו כללי, ואינו אמור לכסות את כל סעיפי החוק. פנו לאלי יעקבי רואה חשבון לפרטים נוספים.

חברות ארנק

קיימת תופה מאוד נפוצה, ששכירים בעלי הכנסות גבוהות, מקימים חברה ש"נותנת" שירות למעסיק במקומם. המעסיק משלם לחברה שכר טירחה. המטרה במהלך זה היתה לחסוך מס בעשרות אחוזים לבעל החברה. שיעור מס החברות בישראל ירד לפחות מ-25%, ומאידך שיעור המס השולי לבעלי הכנסות גבוהות עבר את 50%. השכיר העביר את הכנסותיו לחברה על מנת לחסוך תשלומי מס רבים. העשירים מאוד, לא יכולים ולא מעונינים לבזבז את כל הכנסתם על צריכה. עדיף מבחינתם להשאיר את הכסף בחברה, ולשלם מס חברות בשיעור כ-24% , במקום למשוך את כל משכורתם לחשבון הבנק שלהם, ולהעביר כחצי מהמשיכה לקופת אוצר המדינה. בכסף שששכב בקופת החברה, רכשו שכירים אלה דירות, מניות, חפצי אמנות, שנרשמו על שם החברה. נכסים אלה שימשו אותם לרווחתם האישית. לדוגמא: שכיר בקטגוריה זאת יכל לרכוש דירת מגורים על שם החברה, בכספים שהצטברו בקופתה מהכנסותיו כשכיר, ולהתגורר בה בפטור מתשלום שכר דירה.
החל מה-1/1/2017 רווחי חברת הארנק יחויבו בשיעור מס שולי של בעל המניות. ולכן אין שום יתרון כלכלי בהקמת חברת ארנק. פנו למשרדנו על מנת למנוע מצב בו עיסקכם יוגדר כחברת ארנק, וימוסה בשיעורי מס דרקוניים. ובמידה וסווגתם כחברת ארנק, כיצד למזער נזקים הנובעים ממציאות בלתי רצויה זאת.

אילוץ חלוקת רווחי חברה:

חברות פרטיות רבות נמנעו באופן מכוון לחלק רווחים שנצברו בקופתם לבעלי המניות. בעלי החברה רצו להימנע מתשלום מס בגין דיבידנד שיקבלו, ולכן העדיפו להשאיר את הרווחים בקופת החברה. החל מה-1/1/2017 לא ניתן לעשות זאת. במידה ונצברו רווחים רבים בקופת החברה, יש חובה לחלקם או לחילופין יוטל מס נוסף על רווחים אלה בשיעור המס המוטל על דיבידנד. נקבעה הוראת שעה, שמאפשרת למשוך רווחים אלה בשיעור מס מופחת עד 30/9/2017. פנו לאלי יעקבי רואה חשבון לקבלת סיוע בצמצום הנזק הכספי לבעלי מניות, שבחברתם נצברו רווחים בסכומים גדולים שלא חולקו להם.

המידע שניתן הינו כללי, ואינו אמור לכסות את כל סעיפי החוק

פנו לאלי יעקבי רואה חשבון לפרטים נוספים.